PROVINSANTIKVARBOGHANDLERFORENINGEN


OLE CARIT ANDERSEN - NEKROLOG

Ole Carit Andersen er død efter længere tids sygdom, 69 år gammel. Han var ugift og efterlader sig ingen nære slægtninge. Ole Carit A var en velkendt skikkelse i den danske bogverden, og ikke mindst det antikvariske Danmark har en del at takke ham for. I 1997 tog Ole Carit A initiativ til stiftelsen af Provinsantikvarboghandlerforeningen, i daglig tale kaldet PAF. Ole Carit A havde gennem mange år øjnet et stort behov for en sådan forening, og efter virkeliggørelsen var han formand for foreningen i en årrække og siden æresmedlem igennem de seneste 10 år. Fra oprindelig beskedne 7 jyske og 1 fynsk antikvariat er medlemsskaren i PAF støt og roligt vokset til mere end 30 antikvariater, hvoraf flere i Københavns området, så Ole Carit A´s initiativ har vist sig mere end bæredygtigt.

At Ole Carit A, der var gudsøn af humoristen med meget mere Robert Storm Petersen, havnede i bogbranchen var absolut ikke nogen tilfældighed. Faderen var forlagsboghandler og forfatter Poul Carit Andersen, som drev bogforlagene Carit Andersens Forlag og Selskabet Bogvennerne. Det blev dog til en del svinkeærinder, førend Ole Carit A efter nogle år som lærer endelig fandt sin niche som antikvarboghandler, først i Storegade i Brande og senere i Admiralgade 22 i København. Samtidig hermed fungerede han i mange år som aktuar hos Sagførerauktionerne i København, og bijobbede senere på Det Kgl. Bibliotek. Ole Carit A havde altid mange jern i ilden, og med internettets fremkomst så han meget tidligt behovet for samt mulighederne i at få bøgerne lagt på nettet, så kunderne kunne sidde derhjemme og surfe igennem de mange muligheder.

Ole Carit A gik aldrig af vejen for at hjælpe en ven eller kollega, og kom gerne med idéer og forslag samt praktisk hjælp til at gennemføre dem. Det er en ildsjæl som nu er gået bort – æret være hans minde!

Aage Rye A
Ole Carit Andersen

23 september 1948 - 1 oktober 2017
TILBAGE TIL OVERSIGT