PAF historisk

 

Om ProvinsAntikvarboghandlerForeningen af 1997 – også kaldet PAF.

 

Der skulle gå hele 77 år efter stiftelsen af ABF – den hæderkronede Danske AntikvarBoghandlerForening, før en frisk nyskabelse i skikkelse af ProvinsAntikvarboghandlerForeningen – lettere at huske som blot og bart PAF – så dagens lys i Brande den 9. august 1997, stiftet af 10 jyske og 2 fynske antikvariater på initiativ af Ole Carit Andersen, som længe havde øjnet et stærkt behov for en sådan forening.

 

Der var mange motiver til denne nyskabelse i bogbranchen, som i virkeligheden blot var en formalisering af et nært samarbejde, der allerede havde eksisteret i det jysk/fynske igennem flere år. Baggrunden var først og sidst et spørgsmål om at betjene antikvariaternes kunder optimalt, fortrinsvis ved at fremskaffe efterspurgte titler til kunderne, som på daværende tidspunkt langtfra havde de fremragende søgemuligheder som Internettet nu tilbyder enhver med netadgang.

 

I årene op til 1997 bestod en stor del af antikvarboghandlernes opgaver i salg af "nye" bøger, dvs. bøger der stadig kunne købes hos boghandlerne, hvor kundernes tilskyndelse var antikvariaternes prisbillighed. I 90'erne ændrede situationen sig drastisk derhen, at forlagene – og dermed boghandlerne – kun beholdt bøgerne på lager i eet eller to år – hvorefter titlerne kom på udsalg. Konsekvensen var et stærkt ændret dansk marked for bøger, hvor mange litterært interesserede dårligt nok nåede at blive opmærksomme på en nyudgivelse, førend boghandlerne ikke længere var i stand til at levere.

 

Denne nye situation indebar at antikvarboghandlerne i langt højere grad end hidtil indtog rollen som formidlere af aktuel fag- og skønlitteratur, hvilket igen skærpede kravene til den enkelte antikvarboghandlers evner og muligheder for at fremskaffe de eftertragtede titler. Behovet for et større netværk af kolleger og samarbejdspartnere blev dermed indlysende – og PAF blev en realitet. Udviklingen i søgemuligheder på internettet har været en stærkt medvirkende faktor til at antikvarboghandlerne i stedse stigende grad at kunne tilfredsstille kundernes behov for særlige titler og udgaver – og PAF-medlemmerne har allerede lagt flere hundrede tusinde titler ud på nettet. Aktualitet inden for såvel faglitteratur som skønlitteratur blev et tema, men på ingen måde noget mantra for antikvarboghandlerne, som naturligvis har bevaret deres individuelle særpræg. Nogle er niche-betonede og sælger både gamle og sjældne bøger og specielle indbindinger, andre lægger vægten på udvalgte forfattere, illustrationer og ex-libris etc.

 

PAF's tilblivelse skal ses i lyset af de nævnte ændringer, idet den gamle forening dengang i 90'erne levede fint op til sin alder og forekom noget støvet. Den syntes i hvert fald ikke at bekymre sig overvældende meget om hvad der foregik vest for Storebælt. PAF's mange initiativer synes dog at have vækket den slumrende kæmpe, og i dag er der en udbredt overlapning af dobbelte medlemskaber PAF/ABF, ligesom der også samarbejdes konstruktivt de to foreninger imellem.

 

Allerede i 1998 arrangerede PAF den første såkaldte Bogfest i Ridehuset i Århus, en succesrig begivenhed med mange udstillere, der igennem årene har tiltrukket i tusindvis af bogsamlere og andre interesserede og siden er blevet gentaget hvert år i september-oktober måned. Her i 2005 finder Bogfesten sted 16., 17. og 18. september, som beskrevet andetsteds på hjemmesiden.

 

At PAF ikke blev nogen døgnflue kan aflæses af foreningens medlemsoversigt, som i dag tæller hele 28 medlemmer – og der kommer løbende nye medlemmer til. Det "provinsielle" har også fortabt sig i fortidens tåger, idet PAF blandt sine medlemmer i dag tæller 8 københavnske antikvariater, heriblandt foreningens initiativtager og mangeårige formand – Ole Carit Andersen – som for nogle år siden flyttede Brande Antikvariat til København.